Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

Tịch thu phương tiện vận chuyển

Không có nhận xét nào :
Tịch thu phương tiện vận chuyển là hình thức xử phạt được các cơ quan chức năng đề ra khi các phương tiện tham gia giao thông và chuyển hàng hóa vi phậm các quy định của nhà nước.  Các chủ xe, tài xế cần nắm rõ các quy định có liên quan đến việc này để không bị xử phạm khi tham gia hoạt động vận tải.

Các quy định về Tịch thu phương tiện vận chuyển

Việc tịch thu phương tiện vận chuyển được nhà nước ta quy định rõ trong Điều 10, Điều 17, Điều 25, Điều 26 Nghị định 185/2013/NĐ-CP. Theo đó, các phương tiện vi phạm các điều sau đây sẽ bị tịch thu:

-  Phương tiện vận chuyển hàng cấm có giá trị từ 70.000.000 đồng trở lên hoặc vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm thì sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu phương tiện vận tải.
Tịch thu đối với các phương tiện vận tải đang chuyển chở các mặt hàng cấm là thuốc lá nhập lâu với số lượng tang vật là 600 bao trở lên và đã vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này.

-  Các phương tiện vận tải chở thuốc lá nhập lậu trong trường hợp 100.000.000 đồng trở lên hoặc vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm thì sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu phương tiện vận tải.

- Ngoài ra, các phương tiện vận chuyển các loại hàng hóa được khai thác trái phép như than, gỗ hoặc các mặt hàng như gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch, nếu có số lượng nhiều cũng bị tịch thu chờ xử lý của cơ quan chức năng.


Bên cạnh đó Điều 5.D.3.37: Thủ tục tịch thu và xử lý hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu cũng có những quy định như sau: Nếu trường hợp phương tiện vi phạm là phương tiện cồng kềnh, khó di chuyển thì áp dụng biện pháp tạm giữ dưới hình thức niêm phong và giao cho tổ chức, cá nhân vi phạm bảo quản, chờ quyết định của người có thẩm quyền xử phạt.

Hình thức xử phạt về sau đối với các phương tiện vận chuyển thường là:

Trường hợp có thể loại bỏ yếu tố vi phạm, phương tiện sẽ được đem bán đâu giá hoặc phân phối hoặc đưa vào sử dụng với mục đích phi thương mại với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp, ưu tiên các mục đích nhân đạo, từ thiện và phúc lợi xã hội;


- Trong trường hợp không thể loại bỏ yếu tố vi phạm hoặc phương tiện hoặc không đủ điều kiện để áp dụng biện pháp quy định tại điểm a khoản này, người có thẩm quyền xử phạt tổ chức tiêu hủy công khai theo quy định tại Điều 5.C.4.9 của Phần này.


Với các phương tiện bị tịch thu quá trình xử lý sẽ được tiến hành trong thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày ký quyết định xử phạt.


Các tổ chức cá nhân có phương tiện vi phạm sẽ được cơ quan có thẩm quyền thông báo rõ về biện pháp xử phạt . Bên sở hữu phương tiện vận chuyển có quyền được tham gia giám sát và có trách nhiệm hỗ trợ cơ quan thẩm quyền xử lý phương tiện vi phạm bị tịch thu.


Mong rằng qua bài viết trên bạn đã hiểu hơn về việc tịch thu phương tiện vận chuyển và có những thông tin bổ ích để tránh rơi vào trường hợp đáng tiếc trên.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét